Organy Stowarzyszenia - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Organy Stowarzyszenia

Organy Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 23 Statutu Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenia Członkowskie, zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna.

Zarzad Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenia Członków

Walne Zgromadzenia Członków

Komisja rewizyjna

komisja rewizyjna

Ustawa o pożytku publicznym

Ustawa o pozytku publicznym