Dokonania - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Dokonania

Dokonania

Pozyskane środki:
  2008, Projekt realizowany ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia w ramach którego opracowano stronę internetową www.centrum.lukow.pl zawierającą informacje pomocne osobom niepełnosprawnym przy poszukiwaniu pracy, pozyskiwaniu środków z PCPR, PFRON, pomocy przy pisaniu podań do PFRON, PCPR, ZUS. Zatrudniono również 2 osoby, które udzielały pomocy osobom niepełnosprawnym w pisaniu podań. Prowadzone były również dyżury psychologa i doradcy zawodowego.
  Program PARTNER-III, kwota dofinansowania: 68 977,10 PLN
  V 2006, Europejski Fundusz Społeczny,Działanie 1.4 na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” Organizacja pożytku publicznego - OPP.
  Projekt "Światełko w tunelu" nr WUE/0029/V/05/F
  - kwota dofinansowania: 142 523,70 PLN
  II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  projekt: Klub Seniora, kwota dofinansowania: 2 500,00 PLN
  II 2006, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz Stow. “Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP
  projekt: "Powiatowy Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych w Łukowie",
  kwota dofinansowania: 2 000,00 PLN

wiatełko w Tunelu

Światełko w tunelu - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu łukowskiego, którzy chcą wejśc na otwarty rynke pracy.

Klub Seniora

Klub Seniora