Realizowane projekty - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty.


1.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich rodziców lub opiekunów z powiatów: bialskiego, lubartowskiego i łukowskiego do udziału w projekcie "Moje niepełnosprawne dziecko pracuje" współfinansowanym przez Województwo Lubelskie w ramach zadania „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”. Celem projektu będzie wskazanie beneficjentom istoty aktywnego życia zawodowego.


W ramach projektu planowane są następujące spotkania:

1. Konferencja "Moje niepełnosprawne dziecko pracuje", która będzie się składała z czterech paneli tematycznych:

1.1. Wykład inaugurujący "Teoretyczne rozważania na temat roli pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością"

1.2. Możliwości osoby z niepełnosprawnością w aspekcie zatrudnienia z perspektywy przepisów urzędowych.

1.3. Polski model zatrudnienie osób z niepełnosprawnością WTZ - ZAZ - ZPCh - Otwarty rynek pracy.

1.4. Panel dyskusyjny "Moje niepełnosprawne dziecko pracuje".

1.5. Panel dyskusyjny "Jestem dorosły - pozwólcie mi nim być".


2. Wizyty studyjne.


Spotkania te będą odbywały się w terminie od września do grudnia 2019 r.Formularz kwalifikacyjny.doc