Sprawozdanie finansowe i merytoryczne - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne dostępne jest w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
pod nr KRS 0000208114

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl