PRZYGOTOWANIE WŁASNEJ OFERTY - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

PRZYGOTOWANIE WŁASNEJ OFERTY

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych » Oferta dla poszukujących pracy » PRZYGOTOWANIE WŁASNEJ OFERTY

PRZYGOTOWANIE WŁASNEJ OFERTY


Osoby poszukujące pracy tylko sporadycznie wykorzystują rozpowszechnianie własnej oferty, aby znaleźć pracę. Natomiast praktyka wskazuje na to, że pracodawca, zanim zamieści w prasie swoje ogłoszenie, często przegląda najpierw oferty w rubryce "Szukam pracy". Warto więc poznać bliżej tę metodę poszukiwania pracy.

Własna oferta to krótka informacja o własnych kwalifikacjach (absolwenci będą pisać raczej o predyspozycjach) i rodzaju poszukiwanej pracy. Możemy w niej zamieścić także inne swoje cechy atrakcyjne w oczach pracodawców, takie jak: wiek, specjalne umiejętności (języki, komputer, itp.), dyspozycyjność. Nie za-pomnijmy podać, w jaki sposób można się z nami skontaktować.

Własną ofertę zamieszczamy:
- w prasie,
- na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń,
- rozdajemy znajomym, których prosimy o pomoc w poszukiwaniu pracy,
- wysyłamy do pracodawcy lub zostawiamy w odwiedzanych zakładach pracy.

Własną ofertę możemy ogłosić w lokalnej stacji radiowej.
Wiele gazet i stacji radiowych rozpowszechnia ogłoszenia bezrobotnych za darmo.

Oferty zamieszczane w środkach masowego przekazu muszą być krótkie i zwięzłe, oferta zostawiana u pracodawcy powinna być bardziej rozbudowana.

Oferta powinna być prawidłowo zaadresowana i zawierać następujące informacje:
- kto poszukuje pracy,
- jakiej pracy poszukuje,
- jak się z nim kontaktować.


Pamiętaj aby zachować kopię, bowiem będziesz musiał wiedzieć, co napisałeś, jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę.

Poszukując pracy możemy przygotować nawet kilka własnych ofert, w zależności od rodzaju zajęcia, jakie chcemy znaleźć, np.:

Młoda, dyspozycyjna, energiczna, komputer. Szuka ciekawej i stałej pracy. Tel.

Maszynistka komputerowa. Tel.

Dodatkowej popołudniowej. Tel.


Powyższe oferty mogą pochodzić od tej samej osoby.

Korzystając z powyższych wskazówek przygotuj własna ofertę pracy lub kilka oferty pracy
źródło: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867690&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867772