ABC poszukującego pracy - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

ABC poszukującego pracy

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych » Oferta dla poszukujących pracy » ABC poszukującego pracy


1. Przygotowanie dokumentów potrzebnych przy przyjęciu do pracy:
życiorys zawodowy, list motywacyjny lub podanie , kwestionariusz osobowy

Wszystkie te dokumenty powinny być starannie napisane (życiorys, list, podanie najlepiej pisać na maszynie lub w komputerowym edytorze tekstów) na dobrej jakości papierze o formacie A-4. Należy w sposób konkretny formułować zdania, sprawdzić ortografię i interpunkcję. Niezmiernie ważne jest zaznaczenie swoich osiągnięć i wykazanie entuzjazmu w stosunku do przyszłej pracy.


Życiorys zawodowy (CV)


Schemat życiorysu chronologicznego:
 • Dane ogólne - imię i nazwisko, adres, numer telefonu,

 • Wykształcenie - nazwa szkoły, uczelni, rok ukończenia,

 • Historia zatrudnienia - nazwy firm, okresy zatrudnienia, zajmowane stanowiska,

 • najważniejsze obowiązki zawodowe, osiągnięcia,

 • Dodatkowe kwalifikacje - posiadane uprawnienia, ukończone kursy zawodowe,

 • znajomość języków obcych, umiejętności zawodowe: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

 • Zainteresowania, hobby,

 • Referencje jeśli są wymagane to podajemy dane osób, które mogłyby ich udzielić.

WZÓR - Życiorys europejski


List motywacyjny


Nie jest przyjęte składanie samego życiorysu, należy do niego dołączyć list przewodni (motywacyjny) lub podanie. List ma charakter bardziej spekulatywny, natomiast podanie składa się w momencie uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy. Każde pismo zarówno list czy podanie powinno w swojej treści skłonić pracodawcę do jego przeczytania oraz zawierać prośbę o możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.


Schemat:
 • data w prawym górnym rogu arkusza

 • dane osobowe w lewym górnym rogu arkusza

 • nagłówek (odbiorca podania) po prawej stronie arkusza pod datą

 • tekst pisma na środku strony

 • własnoręczny podpis po prawej stronie pod tekstem

 • wykaz załączników po lewej stronie pod tekstem

W tekście pisma należy umieścić informację o jaką pracę się staramy i dlaczego, jakie mamy kwalifikacje ewentualnie jaki wymiar czasu pracy nas interesuje.


Kwestionariusz osobowy


Wskazówki do wypełniania:
należy przeczytać uważnie instrukcję, napisać na brudno odpowiedzi, wypełniać kwestionariusz czytelnie, odpowiadać konkretnie na pytania, unikać skreśleń, odpowiedzieć na wszystkie pytania, całość uważnie sprawdzić, zatrzymać kopię dla siebie.


2. Wyszukiwanie źródeł ofert pracy i sporządzanie planu działania


Źródła informacji o ofertach pracy:
 • kontakty osobiste - powiedz o tym, że szukasz pracy rodzinie, znajomym, sąsiadom, zapytaj ich o możliwości zatrudnienia w firmach, gdzie pracują lub czy słyszeli o innych możliwościach pracy,

 • wizyty u pracodawców - kontaktuj się osobiście, telefonicznie z pracodawcami,

 • ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w prasie, radiu i telewizji, a także umieszczane na tablicach ogłoszeń, w witrynach sklepów,

 • własna oferta, którą można złożyć bezpośrednio u pracodawcy, w prasie lub umieścić na tablicy ogłoszeń,

 • korzystanie z usług pośrednictwa pracy w powiatowych urzędach pracy, prywatnych biurach pracy,

 • informacje o ofertach mogą posiadać także różne organizacje społeczne tj. związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, organizacje młodzieżowe,

 • artykuły na temat działalności firm, wywiady z kadrą kierowniczą,

 • książka telefoniczna i panorama firm.

Aby poszukiwanie pracy okazało się skuteczne należy sporządzić plan poszukiwań pracy. Dobry plan charakteryzuje się jasno wytyczonym celem oraz konkretnymi działaniami służącymi do jego realizacji.


Na początku należy:

 • określić cel, czyli pracę, która nas interesuje i gdzie będziemy jej szukać

 • przygotować dokumenty wymagane przy przyjęciu do pracy

 • sprawdzać oferty pracy (nie tylko te, które odpowiadają dokładnie naszym wyobrażeniom) oraz sporządzić własną ofertę

 • zapisywać informacje dotyczące adresów firm, telefonów, nazwisk osób z którymi rozmawialiśmy w sprawie pracy, terminów i sposobów kontaktowania się,

 • przeprowadzać rozmowy telefoniczne w celu umówienia się na spotkanie,

 • składać wizyty u pracodawców,

 • być gotowy podjąć pracę od zaraz

Planujemy konkretne działania na każdy dzień, określając liczbę ofert pracy, które sprawdzimy, liczbę rozmów telefonicznych i wizyt u pracodawców.


Autoprezentacja

Wygląd zewnętrzny ma ogromny wpływ na osiągnięcie sukcesu, w tym na znalezienie pracy. Często ludzie pragną aby inni oceniali ich na podstawie ich inteligencji, kwalifikacji czy cech charakteru, a wygląd traktują jako sprawę drugorzędną. Jednak to jak wyglądamy ma przeważnie większy wpływ (szczególnie na początku) na sukces niż nasza wiedza. Aby wzbudzić zaufanie u rozmówcy należy pamiętać o wyrazie twarzy, postawie, rękach, włosach, higienie osobistej, odpowiednim ubiorze. Niezmiernie ważna jest tzw. mowa ciała i kultura osobista.3. Rozmowa telefoniczna i kwalifikacyjna


Rozmowa telefoniczna służy:
 • uzyskaniu szybkiej informacji,

 • zrobieniu dobrego wrażenia na pracodawcy i umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną

Wskazówki zanim zadzwonisz:

 • przygotuj długopis, kartkę, ogłoszenie w sprawie, którego dzwonisz, napisz sobie nazwisko osoby z którą chcesz rozmawiać, nazwę stanowiska, o które się ubiegasz i powody, dla których chciałbyś tą pracę podjąć, pytania do pracodawcy w sprawie tej pracy,

 • wybierz sprawny aparat telefoniczny, spokojne miejsce na przeprowadzenie rozmowy, jeżeli dzwonisz z automatu pamiętaj o żetonach lub karcie,
  w czasie rozmowy:

 • nie pytaj czy jest praca,

 • poproś osobę, z którą chcesz rozmawiać

 • wypowiadaj się uprzejmie i wyraźnie,

 • upewnij się czy rozmawiasz z osobą o którą Ci chodzi i przedstaw się,

 • powiedz jaka pracą jesteś zainteresowany i dlaczego,

 • zapisuj poddane informacje,

 • jeżeli masz wątpliwości upewnij się czy dobrze zrozumiałeś, usłyszałeś podaną informację,

 • jeżeli okaże się, że nie jest to praca dla Ciebie zapytaj o inne możliwości,

 • jeżeli nie ma wolnych miejsc pracy spróbuj mimo wszystko umówić się na spotkanie, aby porozmawiać o możliwościach pracy w przyszłości.

 • Na zakończenie podziękuj uprzejmie za rozmowę.

Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z pracodawcą decydująca o uzyskaniu zatrudnienia. W czasie rozmowy pracodawca ma okazję poznania kandydatów do pracy. Kandydaci mają możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o stanowisku pracy i przekonania pracodawcy, że są najlepszymi kandydatami.


Przykładowe pytania pracodawców:

 • Czy wykonywał pan/pani tego rodzaju pracę ?

 • Dlaczego odszedł pan/pani z poprzedniego miejsca pracy ?

 • Jak długo pan/pani nie pracuje ?

 • Jaki jest stan pana/pani zdrowia ?

 • Jakiego wynagrodzenia się pan/pani spodziewa ?

 • Kiedy może pan/pani rozpocząć pracę ?

 • Jakie są pana/pani mocne strony, a jakie słabości ?

 • Dlaczego chce pan/pani tutaj pracować?

 • Ile ma pan/pani lat ?

 • Jakie urządzenia umie pan/pani obsługiwać ?

 • Jaka jest pana/pani sytuacja rodzinna ?

 • Czy ma pan/pani jakieś pytania ?

4. Jak radzić sobie ze stresem i przetrwać w nowej pracy


Stres jest reakcją towarzyszącą człowiekowi w ciągu całego życia może wywoływać przykre doznania lub mobilizować nas do działania. Można nawet powiedzieć, że bez stresu nie ma życia, ale gdy sytuacje stają się zbyt trudne lub nasze reakcje nieadekwatne do sytuacji to zaczynają się problemy. Każdy człowiek ma indywidualna tolerancję na stres i różne sposoby radzenia sobie w sprostaniu wymaganiom otoczenia. W czasie poszukiwania pracy jesteśmy stale narażeni na nowe, nieznane sytuacje i niepowodzenia. Warto zapoznać się z publikacjami na temat: typowych reakcji na stres, sposobów radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, metodami relaksu i koncentracji oraz informacjami kiedy stres jest szkodliwy i jakie choroby może spowodować.


Niezwykle stresujący jest także pierwszy dzień w nowej pracy. Dlatego warto pamiętać o:
 • godzinie rozpoczęcia pracy,

 • adresie i możliwościach dojazdu,

 • odpowiednim ubraniu i wyglądzie - prezencja jest równie ważna dla zachowania pracy, co i dla jej zdobycia,

 • słuchaniu poleceń, okazywaniu zainteresowania, zadawaniu pytań,

 • poznaniu rozkładu budynku,

 • tym, aby być miłym i uprzejmym.Więcej materiałów i wiadomości uzyskasz w: http://www.wup.lublin.pl