Terminy składania wniosków na programy PFRON - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Terminy składania wniosków na programy PFRON

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych » PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych »  Terminy składania wniosków na programy PFRON

Terminy składania wniosków na programy PFRON

 • STUDENT - czas trwania do końca 2008 roku, termin składania wniosków od 10 września do 10 października (semestr zimowy) oraz od 1 lutego do 21 lutego (semestr letni),
 • PEGAZ - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków od 15 marca do 15 maja,
 • HOMER - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków od 1 marca do 25 kwietnia,
 • JUNIOR - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków - tryb ciągły.

Wykaz czasu trwania i terminów składania wniosków na poszczególne programy PFRON dla instytucji

 • WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków od 15 marca każdego roku,
 • OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków do 15 stycznia 2007 roku,
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków do 31 marca każdego roku,
 • PITAGORAS - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków do 15 listopada każdego roku,
 • PARTNER - czas trwania do końca 2007 roku, termin składania wniosków: moduł A - do 31 listopada roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy, moduł B - 3 miesiące przed realizacją projektu,
 • EDUKACJA - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków do 15 lutego każdego roku realizacji programu,
 • RÓWNE SZANSE RÓWNY DOSTĘP - czas trwania do odwołania, termin składania wniosków do 31 września 2006 roku.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach programów ŁAMANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH oraz DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ŚRODKÓW ORTOPEDYCZNYCH I POMOCNICZYCH przyjmują wnioski w trybie ciągłym.