Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Punkt Inforamcji dla Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych istnieje od lutego 2006 r. i jest prowadzony w ramach działalności Stowarzyszenia codziennie w godz. od 8.00 do 16.00.

W Punkcie Informacji można uzyskać:
- Pomoc w pisaniu/uzupełnianiu wniosków do takich instytucji jak: ZUS, PFRON, PCPR
- Informacje odnośnie programów realizowanych przez PFRON
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w ubieganiu się o środki finansowe od Instytucji działających na rzecz osób niepelnosprawnych (PFRON, PCPR, MOPS, GOPS, itd.)
- Poradę psychologiczną, społeczno-prawno-obywatelską dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Kontakt:
Alicja Filip
tel. (25) 798 06 15

Formy pomocy na rynku pracy

Formy pomocy na rynku pracy

Orzecznictwo rentowe i pozarentowe

Orzecznictwo rentowe i pozarentowe

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Oferta dla poszukujących pracy

Informacja dla poszukujących pracy

Oferty pracy

Oferty Pracy

Prezentacje dla bezrobotnych

Prezentacje dla bezrobotnych

Centrum Wolontariatu

Centrum wolontariatu