Światełko w Tunelu - Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie OPP

Światełko w Tunelu

Dokonania » Światełko w Tunelu

Pozyskane środki:
V 2006, Europejski Fundusz Społeczny,Działanie 1.4 Projekt "Światełko w tunelu" nr WUE/0029/V/05/F
- kwota dofinansowania: 142 523,70 PLN
plakat-2a.pdf

plakat Światęlko w tunelu

Ankieta-zloszeniowa -Dzialanie1_4.doc

Ankieta zgłoszeniowa